Класация по области за 22 юни 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-3,87¢

-2,67¢

-4,18¢

-10,716

2 =

North Aegean

-1,55¢

-4,36¢

1,68¢

-4,226

3 =

Central Macedonia

-0,62¢

-0,19¢

-0,18¢

-0,988

4 +1

Thessaly

0,37¢

0,97¢

-0,06¢

1,275

5 -1

East Macedonia and Thrace

-0,26¢

-0,28¢

2,18¢

1,643

6 =

Epirus

0,42¢

0,82¢

0,51¢

1,750

7 =

Peloponnese

0,87¢

0,20¢

0,88¢

1,957

8 =

West Macedonia

0,58¢

1,40¢

0,57¢

2,542

9 =

Central Greece

1,34¢

1,44¢

1,38¢

4,156

10 =

Western Greece

1,21¢

1,15¢

1,93¢

4,298

11 =
Ionian Islands
2,31¢
1,39¢
1,54¢
5,239
12 =
Crete
2,40¢
0,62¢
2,50¢
5,525
13 =
South Aegean
4,08¢
1,85¢
2,99¢
8,919

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.