Класация по области за 23 юни 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-3,84¢

-2,78¢

-4,17¢

-10,787

2 =

North Aegean

-1,20¢

-4,27¢

1,68¢

-3,788

3 =

Central Macedonia

-0,58¢

-0,21¢

-0,17¢

-0,949

4 =

Thessaly

0,42¢

0,94¢

-0,06¢

1,298

5 +1

Epirus

0,42¢

0,74¢

0,52¢

1,678

6 +1

Peloponnese

0,87¢

0,20¢

0,88¢

1,956

7 +1

West Macedonia

0,58¢

1,31¢

0,58¢

2,466

8 -3

East Macedonia and Thrace

-0,09¢

0,43¢

2,19¢

2,522

9 =

Central Greece

1,36¢

1,36¢

1,38¢

4,097

10 =

Western Greece

1,22¢

1,14¢

1,94¢

4,294

11 =
Ionian Islands
2,32¢
1,30¢
1,54¢
5,162
12 =
Crete
2,34¢
0,83¢
2,50¢
5,675
13 =
South Aegean
4,10¢
1,80¢
2,99¢
8,897

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.