Класация по области за 24 юни 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-4,43¢

-2,47¢

-5,10¢

-12,000

2 =

North Aegean

-1,23¢

-4,28¢

1,55¢

-3,960

3 =

Central Macedonia

-0,77¢

-0,02¢

-0,30¢

-1,097

4 =

Thessaly

0,36¢

0,98¢

-0,14¢

1,189

5 =

Epirus

0,36¢

0,78¢

0,44¢

1,573

6 =

Peloponnese

0,45¢

0,67¢

0,69¢

1,812

7 =

West Macedonia

0,56¢

1,43¢

0,48¢

2,483

8 =

East Macedonia and Thrace

-0,18¢

0,65¢

2,06¢

2,539

9 +1

Western Greece

0,86¢

1,24¢

1,74¢

3,835

10 -1

Central Greece

1,25¢

1,45¢

1,24¢

3,937

11 =
Ionian Islands
2,24¢
1,35¢
1,41¢
4,998
12 =
Crete
2,28¢
1,07¢
2,60¢
5,960
13 =
South Aegean
4,04¢
1,88¢
2,89¢
8,817

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.