Класация по области за 4 октомври 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-1,40¢

-1,74¢

-2,92¢

-6,058

2 +4

North Aegean

-1,25¢

-2,63¢

3,04¢

-0,845

3 =

Epirus

-0,27¢

-0,70¢

0,36¢

-0,610

4 -2

Central Macedonia

-0,60¢

0,11¢

-0,08¢

-0,565

5 =

West Macedonia

-0,38¢

0,29¢

0,02¢

-0,070

6 -2

Peloponnese

0,01¢

-0,85¢

0,97¢

0,123

7 =

Thessaly

-0,06¢

0,22¢

0,52¢

0,671

8 =

Western Greece

0,18¢

-0,12¢

1,66¢

1,713

9 =

Central Greece

0,20¢

0,48¢

1,04¢

1,720

10 =

East Macedonia and Thrace

0,35¢

0,77¢

0,99¢

2,113

11 =
Ionian Islands
2,11¢
0,46¢
2,42¢
4,993
12 =
South Aegean
4,02¢
3,79¢
0,38¢
8,202
13 =
Crete
2,28¢
3,22¢
4,22¢
9,731

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.