Класация по области за 25 ноември 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-4,23¢

-4,64¢

-3,39¢

-12,252

2 =

Central Macedonia

-1,39¢

-1,21¢

-0,37¢

-2,971

3 =

Thessaly

-0,29¢

-0,46¢

0,23¢

-0,523

4 +2

Epirus

0,11¢

-0,20¢

0,25¢

0,158

5 -1

West Macedonia

-0,13¢

0,72¢

-0,03¢

0,564

6 -1

East Macedonia and Thrace

0,02¢

0,21¢

0,91¢

1,133

7 =

Peloponnese

0,27¢

0,23¢

1,00¢

1,505

8 =

Western Greece

0,70¢

0,65¢

1,61¢

2,958

9 =

Central Greece

1,03¢

0,53¢

1,64¢

3,206

10 =

North Aegean

1,13¢

2,41¢

2,97¢

6,509

11 =
Crete
2,21¢
2,22¢
4,11¢
8,544
12 =
Ionian Islands
3,70¢
4,51¢
2,51¢
10,720
13 =
South Aegean
5,99¢
6,33¢
3,65¢
15,963

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.