Класация по области за 18 март 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-1,79¢

-2,82¢

-2,82¢

-7,432

2 =

Central Macedonia

-0,98¢

-0,82¢

-0,14¢

-1,941

3 =

North Aegean

-0,22¢

-0,02¢

0,17¢

-0,069

4 =

Thessaly

-0,02¢

-0,07¢

0,06¢

-0,023

5 =

Epirus

-0,06¢

0,10¢

0,27¢

0,318

6 +2

East Macedonia and Thrace

-0,31¢

0,20¢

0,83¢

0,730

7 -1

West Macedonia

-0,33¢

0,37¢

0,94¢

0,975

8 -1

Western Greece

0,66¢

0,48¢

-0,06¢

1,075

9 =

Peloponnese

0,30¢

0,07¢

1,22¢

1,588

10 =

Central Greece

0,49¢

0,54¢

2,19¢

3,226

11 =
Ionian Islands
2,24¢
2,21¢
1,83¢
6,288
12 =
Crete
1,91¢
1,95¢
3,85¢
7,710
13 =
South Aegean
4,38¢
4,28¢
2,82¢
11,475

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.