Класация по области за 26 май 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-1,52¢

-2,27¢

-4,35¢

-8,142

2 =

Central Macedonia

-0,88¢

-0,67¢

-0,54¢

-2,088

3 =

West Macedonia

-0,48¢

0,20¢

0,13¢

-0,156

4 =

Epirus

-0,12¢

-0,20¢

0,18¢

-0,136

5 =

Thessaly

-0,03¢

0,06¢

0,12¢

0,154

6 =

East Macedonia and Thrace

-0,37¢

-0,13¢

0,97¢

0,468

7 =

Peloponnese

0,10¢

-0,05¢

1,47¢

1,519

8 =

North Aegean

-0,85¢

0,07¢

2,87¢

2,085

9 =

Central Greece

0,17¢

0,28¢

2,19¢

2,644

10 =

Western Greece

0,35¢

0,12¢

2,69¢

3,166

11 =
Ionian Islands
2,29¢
1,88¢
3,09¢
7,265
12 =
Crete
2,25¢
2,02¢
6,72¢
10,994
13 =
South Aegean
5,38¢
4,75¢
5,10¢
15,227

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.