Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-1,93¢

-3,27¢

-3,49¢

-8,685

2 =

Central Macedonia

-0,91¢

-0,52¢

-0,02¢

-1,457

3 =

Thessaly

-0,08¢

-0,08¢

0,12¢

-0,034

4 =

Epirus

-0,08¢

0,37¢

0,62¢

0,914

5 =

Western Greece

0,50¢

0,13¢

0,36¢

0,984

6 =

East Macedonia and Thrace

-0,34¢

0,24¢

1,38¢

1,287

7 =

Peloponnese

0,15¢

-0,02¢

1,27¢

1,400

8 =

West Macedonia

-0,24¢

1,03¢

0,98¢

1,769

9 =

North Aegean

-0,07¢

0,47¢

1,75¢

2,150

10 =

Central Greece

0,36¢

0,73¢

2,17¢

3,272

11 =
Ionian Islands
2,33¢
2,50¢
1,98¢
6,809
12 =
Crete
2,01¢
1,69¢
4,07¢
7,779
13 =
South Aegean
5,22¢
5,42¢
4,57¢
15,203

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.