Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-3,81¢

-3,02¢

-5,10¢

-11,916

2 =

Central Macedonia

-0,44¢

-0,21¢

-0,01¢

-0,662

3 +1

Thessaly

0,23¢

-0,16¢

0,02¢

0,080

4 -1

North Aegean

-0,58¢

-1,66¢

2,42¢

0,185

5 =

Epirus

0,35¢

-0,02¢

0,67¢

1,006

6 +1

West Macedonia

0,25¢

0,51¢

0,24¢

1,006

7 -1

Peloponnese

0,57¢

0,23¢

1,46¢

2,265

8 =

Central Greece

0,86¢

0,56¢

1,70¢

3,115

9 =

Western Greece

0,81¢

0,39¢

2,43¢

3,640

10 =

East Macedonia and Thrace

0,40¢

0,88¢

3,23¢

4,499

11 =
Ionian Islands
2,47¢
1,99¢
1,74¢
6,202
12 =
Crete
2,46¢
2,40¢
4,02¢
8,874
13 =
South Aegean
5,34¢
4,02¢
3,90¢
13,264

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.