Цени на горивата за 27 януари 2019


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,499 +0,00 1,335 +0,001 0,777 +0,00 0,889 +0,00 1,712 -0,001 1,383 +0,001
Eko 1.523 1.353 0.797 0.889 1.742 1.418
BP 1.506 1.361 0.783 0.889 1.766 1.401
Shell 1.495 1.327 0.776 1.792 1.397
Ελίν 1.513 1.343 0.766 1.602 1.386
Avin 1.492 1.324 0.794 1.698 1.383
Revoil 1.485 1.317 0.759 1.653 1.331
Aegean 1.497 1.325 0.771 1.688 1.367
Silk Oil 1.489 1.324 0.785 1.678 1.362
Jetoil 1.483 1.331 0.766 1.702 1.351
Cyclon 1.477 1.312 0.765 1.674 1.325
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг


Fuelo в Google play store