Цени на горивата за 29 януари 2019


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,500 +0,001 1,336 +0,001 0,778 +0,001 0,889 +0,00 1,715 +0,001 1,385 +0,001
Eko 1.524 1.354 0.797 0.889 1.742 1.419
BP 1.506 1.363 0.783 0.889 1.766 1.401
Shell 1.494 1.326 0.776 1.810 1.400
Ελίν 1.515 1.345 0.766 1.606 1.388
Avin 1.492 1.324 0.794 1.697 1.383
Revoil 1.485 1.317 0.759 1.653 1.332
Aegean 1.496 1.325 0.771 1.687 1.367
Silk Oil 1.491 1.325 0.787 1.675 1.363
Jetoil 1.483 1.330 0.771 1.697 1.351
Cyclon 1.476 1.312 0.765 1.673 1.326
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг


Fuelo в Google play store Fuelo в Apple app store