Цени на горивата за 10 февруари 2019


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,501 +0,00 1,339 +0,001 0,780 +0,00 0,889 +0,00 1,711 +0,00 1,386 +0,001
Eko 1.526 1.358 0.795 0.889 1.741 1.421
BP 1.506 1.363 0.786 0.889 1.761 1.400
Shell 1.495 1.328 0.783 1.785 1.399
Ελίν 1.515 1.347 0.767 1.604 1.391
Avin 1.492 1.326 0.796 1.697 1.383
Revoil 1.489 1.323 0.762 1.659 1.337
Aegean 1.496 1.328 0.772 1.681 1.370
Silk Oil 1.490 1.326 0.785 1.670 1.363
Jetoil 1.492 1.340 0.781 1.711 1.362
Cyclon 1.478 1.318 0.774 1.675 1.332
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг


Fuelo в Google play store Fuelo в Apple app store