Цени на горивата за 16 юни 2021


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,618 +0,003 1,323 +0,003 0,812 +0,001 0,837 +0,00 1,783 +0,001 1,364 +0,00
Eko 1.632 1.334 0.815 0.841 1.771 1.407
BP 1.623 1.331 0.823 0.834 1.777 1.397
Shell 1.619 1.322 0.818 1.888 1.414
Ελίν 1.625 1.332 0.817 1.753 1.299
Revoil 1.596 1.299 0.764 1.731 1.305
Avin 1.613 1.317 0.816 1.807 1.339
Aegean 1.615 1.321 0.800 1.772 1.355
Silk Oil 1.612 1.320 0.782 1.721 1.347
Jetoil 1.621 1.331 0.836 1.750 1.361
Cyclon 1.606 1.312 0.808 1.748 1.313
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг