Цени на горивата за 14 януари 2022


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,756 +0,002 1,474 +0,003 0,999 +0,00 0,837 +0,00 1,911 +0,00 1,525 +0,004
Eko 1.770 1.488 1.009 0.841 1.894 1.570
BP 1.760 1.479 1.003 0.834 1.907 1.554
Shell 1.756 1.469 1.005 1.980 1.558
Ελίν 1.767 1.490 1.005 1.903 1.479
Revoil 1.739 1.451 0.944 1.876 1.458
Avin 1.750 1.467 1.000 1.940 1.535
Aegean 1.751 1.467 0.997 1.905 1.518
Silk Oil 1.751 1.464 0.947 1.850 1.494
Jetoil 1.761 1.488 1.028 1.895 1.530
Cyclon 1.751 1.473 1.004 1.885 1.484
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг