Цени на горивата за 22 юни 2022


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 2,404 +0,001 2,056 +0,005 1,110 +0,00 1,145 +0,00 2,561 +0,001 2,126 +0,004
Eko 2.416 2.057 1.120 1.183 2.544 2.152
BP 2.402 2.056 1.113 1.117 2.536 2.155
Shell 2.404 2.060 1.110 2.655 2.182
Ελίν 2.411 2.067 1.105 2.561 2.098
Revoil 2.386 2.033 1.052 2.516 2.047
Avin 2.412 2.074 1.115 2.595 2.136
Aegean 2.392 2.042 1.116 2.536 2.099
Silk Oil 2.400 2.046 1.034 2.504 2.085
Jetoil 2.403 2.082 1.136 2.542 2.078
Cyclon 2.407 2.060 1.131 2.530 2.073
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг