Цени на горивата за 23 юни 2022


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 2,404 +0,00 2,058 +0,002 1,110 +0,00 1,145 +0,00 2,561 +0,00 2,127 +0,001
Eko 2.416 2.059 1.120 1.183 2.544 2.154
BP 2.402 2.060 1.113 1.117 2.537 2.158
Shell 2.403 2.060 1.110 2.656 2.182
Ελίν 2.413 2.070 1.105 2.561 2.098
Revoil 2.386 2.034 1.052 2.516 2.048
Avin 2.411 2.075 1.115 2.595 2.136
Aegean 2.393 2.048 1.118 2.536 2.108
Silk Oil 2.401 2.048 1.034 2.504 2.085
Jetoil 2.403 2.082 1.136 2.542 2.078
Cyclon 2.407 2.060 1.131 2.530 2.073
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг