Цени на горивата за 24 юни 2022


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 2,403 -0,001 2,060 +0,002 1,110 +0,00 1,145 +0,00 2,561 +0,00 2,129 +0,002
Eko 2.413 2.064 1.119 1.183 2.529 2.157
BP 2.398 2.067 1.111 1.117 2.534 2.159
Shell 2.399 2.066 1.110 2.650 2.180
Ελίν 2.410 2.071 1.105 2.561 2.032
Revoil 2.381 2.037 1.046 2.509 2.050
Avin 2.404 2.079 1.111 2.590 2.134
Aegean 2.388 2.057 1.111 2.531 2.107
Silk Oil 2.400 2.049 1.027 2.507 2.085
Jetoil 2.403 2.082 1.136 2.542 2.078
Cyclon 2.401 2.065 1.124 2.531 2.075
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг