Цени на горивата за 12 август 2022


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 2,097 -0,010 1,825 -0,007 0,984 -0,002 1,219 +0,00 2,335 -0,010 1,878 -0,006
Eko 2.114 1.840 1.003 1.183 2.293 1.930
BP 2.096 1.828 0.997 1.246 2.290 1.906
Shell 2.068 1.797 0.998 2.466 1.888
Ελίν 2.118 1.846 0.968 2.359 1.862
Revoil 2.090 1.804 0.916 2.306 1.814
Avin 2.067 1.805 0.989 2.311 1.834
Aegean 2.091 1.821 0.984 2.320 1.874
Silk Oil 2.119 1.843 0.939 2.305 1.879
Jetoil 2.110 1.840 0.966 2.343 1.858
Cyclon 2.111 1.829 1.007 2.329 1.849
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг