Цени на горивата за 24 септември 2022


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,966 -0,001 1,837 -0,007 0,959 +0,001 1,276 +0,00 2,192 -0,004 1,893 -0,003
Eko 1.985 1.851 0.973 1.316 2.148 1.937
BP 1.973 1.846 0.978 1.246 2.153 1.916
Shell 1.961 1.809 0.977 2.344 1.912
Ελίν 1.980 1.868 0.953 2.192 1.895
Revoil 1.951 1.816 0.907 2.142 1.817
Avin 1.948 1.816 0.956 2.194 1.855
Aegean 1.962 1.840 0.946 2.184 1.894
Silk Oil 1.966 1.850 0.907 2.146 1.887
Jetoil 1.957 1.862 0.967 2.236 1.868
Cyclon 1.956 1.830 0.941 2.157 1.840
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг