Цени на горивата за 24 ноември 2022


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 2,052 -0,011 1,977 -0,014 0,995 -0,001 1,454 +0,00 2,209 -0,008 2,025 -0,021
Eko 2.071 1.993 1.005 1.550 2.201 2.078
BP 2.056 1.987 1.006 1.383 2.210 2.050
Shell 2.044 1.963 1.001 2.146 2.022
Ελίν 2.062 1.987 0.992 2.248 2.006
Revoil 2.033 1.958 0.946 2.208 1.960
Avin 2.039 1.963 1.001 2.251 2.017
Aegean 2.040 1.963 0.994 2.227 2.011
Silk Oil 2.047 1.982 0.974 2.186 2.024
Jetoil 2.051 1.981 1.002 2.239 2.058
Cyclon 2.049 1.975 0.990 2.211 1.964
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг