Цени на горивата за 24 януари 2023


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,882 +0,009 1,776 +0,005 0,969 +0,002 1,454 +0,00 2,044 +0,002 1,833 +0,004
Eko 1.902 1.792 0.982 1.550 2.053 1.880
BP 1.894 1.787 0.983 1.383 2.058 1.866
Shell 1.891 1.777 0.975 1.977 1.884
Ελίν 1.883 1.781 0.970 2.075 1.769
Revoil 1.859 1.752 0.920 2.013 1.760
Avin 1.877 1.773 0.973 2.089 1.842
Aegean 1.872 1.768 0.961 2.069 1.816
Silk Oil 1.867 1.774 0.969 2.057 1.812
Jetoil 1.876 1.784 0.987 2.073 1.802
Cyclon 1.869 1.769 0.972 2.065 1.769
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг