Цени на горивата за 25 януари 2023


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,887 +0,005 1,779 +0,003 0,973 +0,004 1,454 +0,00 2,050 +0,006 1,834 +0,001
Eko 1.907 1.794 0.983 1.550 2.057 1.884
BP 1.897 1.788 0.985 1.383 2.064 1.870
Shell 1.896 1.781 0.978 1.989 1.888
Ελίν 1.889 1.787 0.975 2.079 1.763
Revoil 1.864 1.755 0.925 2.015 1.763
Avin 1.883 1.776 0.980 2.094 1.831
Aegean 1.876 1.770 0.962 2.072 1.811
Silk Oil 1.874 1.778 0.972 2.060 1.816
Jetoil 1.881 1.786 0.994 2.073 1.805
Cyclon 1.874 1.771 0.979 2.069 1.771
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг