Цени на горивата за 26 януари 2023


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,891 +0,004 1,782 +0,003 0,975 +0,002 1,454 +0,00 2,051 +0,001 1,835 +0,001
Eko 1.910 1.796 0.985 1.550 2.058 1.885
BP 1.901 1.790 0.986 1.383 2.066 1.873
Shell 1.899 1.783 0.981 1.991 1.888
Ελίν 1.896 1.791 0.976 2.083 1.763
Revoil 1.870 1.759 0.929 2.017 1.767
Avin 1.885 1.777 0.980 2.096 1.831
Aegean 1.883 1.774 0.965 2.074 1.815
Silk Oil 1.879 1.780 0.972 2.060 1.817
Jetoil 1.885 1.788 0.994 2.059 1.802
Cyclon 1.878 1.772 0.979 2.069 1.772
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг