Цени на горивата за 25 май 2023


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,846 +0,002 1,532 +0,001 0,848 -0,002 1,521 +0,00 2,015 +0,003 1,578 -0,005
Eko 1.869 1.550 0.875 1.750 2.022 1.644
BP 1.853 1.538 0.862 1.350 2.027 1.622
Shell 1.850 1.529 0.858 1.955 1.592
Ελίν 1.855 1.544 0.848 2.043 1.518
Revoil 1.827 1.510 0.788 2.004 1.512
Avin 1.835 1.523 0.848 2.058 1.582
Aegean 1.837 1.527 0.831 2.016 1.577
Silk Oil 1.838 1.528 0.842 2.008 1.558
Jetoil 1.839 1.527 0.863 2.062 1.569
Cyclon 1.834 1.523 0.826 2.026 1.524
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг