Цени на горивата за 26 май 2023


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,848 +0,002 1,533 +0,001 0,848 +0,00 1,521 +0,00 2,017 +0,002 1,586 +0,008
Eko 1.872 1.552 0.875 1.750 2.018 1.645
BP 1.855 1.538 0.862 1.350 2.030 1.623
Shell 1.853 1.530 0.859 1.961 1.621
Ελίν 1.855 1.545 0.845 2.045 1.519
Revoil 1.828 1.511 0.788 2.004 1.515
Avin 1.838 1.524 0.846 2.060 1.582
Aegean 1.837 1.526 0.832 2.019 1.575
Silk Oil 1.839 1.528 0.839 2.009 1.562
Jetoil 1.839 1.527 0.863 2.062 1.571
Cyclon 1.835 1.523 0.826 2.028 1.526
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг