Цени на горивата за 18 септември 2023


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 2,023 +0,004 1,796 +0,007 0,890 +0,003 1,120 +0,00 2,167 +0,002 1,864 +0,007
Eko 2.043 1.810 0.908 1.120 2.170 1.904
BP 2.028 1.800 0.898 2.173 1.891
Shell 2.028 1.800 0.896 2.149 1.928
Ελίν 2.031 1.805 0.888 2.161 1.821
Revoil 2.003 1.769 0.829 2.148 1.775
Avin 2.014 1.793 0.902 2.219 1.862
Aegean 2.009 1.787 0.878 2.169 1.842
Silk Oil 2.017 1.795 0.874 2.150 1.828
Jetoil 2.017 1.801 0.912 2.186 1.849
Cyclon 2.010 1.792 0.902 2.162 1.801
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг