Цени на горивата за 19 септември 2023


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 2,026 +0,003 1,802 +0,006 0,892 +0,002 1,120 +0,00 2,169 +0,002 1,869 +0,005
Eko 2.045 1.814 0.912 1.120 2.172 1.908
BP 2.032 1.807 0.903 2.176 1.900
Shell 2.030 1.804 0.897 2.134 1.933
Ελίν 2.037 1.815 0.889 2.161 1.829
Revoil 2.009 1.780 0.838 2.151 1.788
Avin 2.016 1.797 0.903 2.221 1.862
Aegean 2.016 1.799 0.879 2.170 1.854
Silk Oil 2.019 1.799 0.876 2.150 1.835
Jetoil 2.022 1.810 0.912 2.186 1.861
Cyclon 2.011 1.795 0.904 2.162 1.804
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг