Цени на горивата днес


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 2,138 +0,002 1,852 +0,00 1,125 +0,001 1,109 +0,00 2,302 +0,003 1,898 +0,00
Eko 2.139 1.864 1.136 1.100 2.264 1.945
BP 2.142 1.857 1.133 1.117 2.288 1.924
Shell 2.171 1.841 1.123 2.445 1.938
Ελίν 2.131 1.870 1.114 2.256 1.838
Revoil 2.114 1.834 1.069 2.236 1.838
Avin 2.160 1.843 1.129 2.361 1.907
Aegean 2.126 1.846 1.131 2.272 1.898
Silk Oil 2.103 1.847 1.057 2.239 1.889
Jetoil 2.145 1.880 1.170 2.304 1.874
Cyclon 2.114 1.837 1.136 2.276 1.851
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг