Цени на горивата днес


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,872 +0,00 1,689 -0,001 0,896 +0,00 1,120 +0,00 2,049 -0,001 1,746 +0,00
Eko 1.896 1.709 0.910 1.120 2.054 1.809
BP 1.874 1.690 0.900 2.052 1.780
Shell 1.871 1.682 0.902 1.996 1.767
Ελίν 1.881 1.704 0.904 2.075 1.688
Revoil 1.853 1.669 0.853 2.050 1.676
Avin 1.862 1.677 0.898 2.098 1.764
Aegean 1.859 1.683 0.904 2.037 1.735
Silk Oil 1.871 1.694 0.883 2.041 1.730
Jetoil 1.867 1.699 0.899 2.106 1.736
Cyclon 1.855 1.674 0.891 2.053 1.677
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг