Цени на горивата днес


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,914 +0,00 1,792 +0,00 0,988 -0,001 1,454 +0,00 2,072 +0,00 1,841 +0,001
Eko 1.937 1.810 1.003 1.550 2.079 1.895
BP 1.923 1.798 1.000 1.383 2.084 1.875
Shell 1.921 1.788 0.995 2.028 1.857
Ελίν 1.917 1.803 0.986 2.098 1.802
Revoil 1.891 1.770 0.938 2.031 1.773
Avin 1.909 1.786 0.994 2.116 1.840
Aegean 1.905 1.783 0.975 2.083 1.833
Silk Oil 1.904 1.788 0.985 2.074 1.818
Jetoil 1.897 1.793 1.004 2.067 1.821
Cyclon 1.898 1.778 0.989 2.080 1.789
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг