Цени на горивата днес


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,554 +0,001 1,276 +0,001 0,829 +0,001 0,837 +0,00 1,725 -0,001 1,325 +0,001
Eko 1.570 1.291 0.837 0.841 1.748 1.364
BP 1.558 1.283 0.840 0.834 1.713 1.353
Shell 1.558 1.278 0.838 1.803 1.367
Ελίν 1.558 1.282 0.827 1.700 1.269
Avin 1.551 1.272 0.836 1.745 1.344
Revoil 1.531 1.252 0.777 1.671 1.261
Aegean 1.545 1.268 0.818 1.702 1.314
Silk Oil 1.551 1.273 0.792 1.658 1.300
Jetoil 1.558 1.292 0.838 1.685 1.311
Cyclon 1.551 1.271 0.831 1.685 1.277
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг


Fuelo в Google play store