Цени на горивата днес


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,622 +0,002 1,328 +0,002 0,814 +0,00 0,837 +0,00 1,785 +0,002 1,372 +0,002
Eko 1.638 1.341 0.819 0.841 1.778 1.415
BP 1.627 1.336 0.826 0.834 1.778 1.403
Shell 1.623 1.326 0.819 1.873 1.410
Ελίν 1.627 1.336 0.818 1.756 1.319
Revoil 1.602 1.307 0.759 1.735 1.314
Avin 1.617 1.321 0.819 1.811 1.363
Aegean 1.616 1.323 0.804 1.771 1.365
Silk Oil 1.621 1.330 0.792 1.739 1.358
Jetoil 1.622 1.336 0.836 1.750 1.367
Cyclon 1.610 1.318 0.814 1.752 1.321
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг