Цени на горивата днес


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,749 +0,00 1,475 -0,001 0,999 +0,00 0,837 +0,00 1,906 +0,00 1,514 +0,00
Eko 1.765 1.492 1.009 0.841 1.892 1.563
BP 1.751 1.480 1.003 0.834 1.899 1.544
Shell 1.752 1.474 1.012 1.977 1.568
Ελίν 1.764 1.492 1.001 1.900 1.409
Revoil 1.727 1.452 0.924 1.860 1.455
Avin 1.743 1.466 1.002 1.933 1.512
Aegean 1.743 1.468 0.992 1.900 1.515
Silk Oil 1.731 1.459 0.951 1.853 1.496
Jetoil 1.757 1.493 1.033 1.888 1.584
Cyclon 1.740 1.470 0.991 1.882 1.477
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг