Цени на горивата днес


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,496 +0,00 1,332 +0,00 0,776 +0,00 0,889 +0,00 1,715 +0,00 1,381 +0,00
Eko 1.519 1.350 0.794 0.889 1.740 1.415
BP 1.503 1.361 0.781 0.889 1.765 1.398
Shell 1.492 1.323 0.775 1.812 1.398
Ελίν 1.512 1.340 0.768 1.602 1.384
Avin 1.490 1.321 0.791 1.696 1.381
Revoil 1.480 1.313 0.758 1.655 1.329
Aegean 1.495 1.321 0.771 1.690 1.363
Silk Oil 1.486 1.321 0.770 1.679 1.360
Jetoil 1.478 1.327 0.766 1.710 1.348
Cyclon 1.474 1.312 0.766 1.674 1.324
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг


Fuelo в Google play store Fuelo в Apple app store