Цени на горивата днес


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,695 +0,001 1,379 +0,001 0,879 +0,002 0,837 +0,00 1,855 +0,001 1,424 +0,001
Eko 1.714 1.396 0.888 0.841 1.849 1.468
BP 1.701 1.387 0.890 0.834 1.853 1.454
Shell 1.696 1.375 0.888 1.937 1.462
Ελίν 1.706 1.392 0.876 1.825 1.359
Revoil 1.677 1.360 0.809 1.812 1.365
Avin 1.687 1.370 0.884 1.878 1.443
Aegean 1.684 1.370 0.869 1.839 1.417
Silk Oil 1.682 1.366 0.861 1.798 1.395
Jetoil 1.691 1.385 0.901 1.814 1.425
Cyclon 1.682 1.366 0.869 1.834 1.369
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг