Цени на горивата за 5 януари 2019


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,494 -0,001 1,333 -0,002 0,780 -0,001 0,889 +0,00 1,723 -0,003 1,379 -0,001
Eko 1.517 1.351 0.796 0.889 1.743 1.416
BP 1.500 1.359 0.784 0.889 1.766 1.396
Shell 1.483 1.319 0.781 1.841 1.386
Ελίν 1.510 1.344 0.776 1.603 1.384
Avin 1.492 1.327 0.796 1.703 1.384
Revoil 1.478 1.314 0.754 1.661 1.329
Aegean 1.489 1.320 0.772 1.692 1.362
Silk Oil 1.483 1.322 0.776 1.687 1.362
Jetoil 1.477 1.331 0.776 1.709 1.352
Cyclon 1.473 1.317 0.776 1.685 1.325
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг


Fuelo в Google play store Fuelo в Apple app store