Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,59 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 0,91 лв. +0.00
Андора 2,42 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00
Армения 1,58 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00 0,67 лв. +0.00
Австрия eu 2,60 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,38 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00 0,73 лв. +0.00
Белгия eu 3,10 лв. +0.00 3,09 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,28 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
България eu 2,27 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Хърватия eu 2,85 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Кипър eu 2,55 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00
Чехия eu 2,61 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Дания eu 3,26 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00
Естония eu 2,85 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Финландия eu 3,39 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00
Франция eu 3,15 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00
Грузия 1,63 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Германия eu 3,10 лв. +0.00 2,73 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Гърция eu 3,31 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Унгария eu 2,54 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Исландия 3,11 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00
Ирландия eu 3,02 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,32 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,63 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Литва eu 2,54 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Люксембург eu 2,69 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Северна Македония 2,33 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00
Молдова 1,97 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Черна гора 2,69 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,78 лв. +0.00 3,06 лв. +0.00 1,75 лв. +0.00
Норвегия 3,24 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Полша eu 2,47 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Португалия eu 3,38 лв. +0.00 2,98 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Румъния eu 2,08 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Русия 1,16 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Сърбия 2,69 лв. -0,01 2,70 лв. -0,01 1,52 лв. +0.00
Словакия eu 2,78 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Словения eu 2,50 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Испания eu 2,81 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Швеция eu 3,23 лв. +0.00 3,44 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00
Швейцария 3,02 лв. +0.00 3,08 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Турция 1,53 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
САЩ 1,39 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Украйна 1,87 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Великобритания eu 3,10 лв. +0.00 3,15 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00