Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,96 лв. -0,01 3,33 лв. -0,01 1,15 лв. -0,01
Андора 2,88 лв. -0,01 2,92 лв. -0,01
Армения 2,05 лв. +0.00 1,91 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Австрия eu 3,12 лв. -0,01 3,46 лв. -0,01 2,64 лв. +0.00
Беларус 1,71 лв. -0,01 1,71 лв. -0,01 0,91 лв. -0,01
Белгия eu 3,60 лв. -0,01 3,58 лв. -0,01 1,50 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,63 лв. -0,01 2,92 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
България eu 2,62 лв. +0.00 2,96 лв. -0,01 1,18 лв. +0.00
Хърватия eu 2,82 лв. -0,01 3,10 лв. -0,01 1,84 лв. +0.00
Кипър eu 2,67 лв. -0,01 3,07 лв. -0,01
Чехия eu 3,07 лв. +0.00 3,06 лв. -0,01 1,40 лв. -0,01
Дания eu 3,90 лв. -0,02 3,66 лв. -0,06
Естония eu 3,50 лв. +0.00 3,55 лв. -0,01 1,49 лв. -0,01
Финландия eu 3,89 лв. +0,09 4,17 лв. +0,10
Франция eu 3,77 лв. -0,01 3,80 лв. -0,01 1,94 лв. +0.00
Грузия 2,09 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Германия eu 3,59 лв. -0,01 3,66 лв. -0,01 2,12 лв. -0,01
Гърция eu 3,75 лв. -0,01 3,57 лв. -0,01 1,95 лв. +0.00
Унгария eu 3,15 лв. -0,01 3,44 лв. -0,01 1,96 лв. -0,01
Исландия 4,01 лв. -0,01 4,15 лв. -0,01
Ирландия eu 3,12 лв. +0,01 3,31 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,70 лв. +0,03 3,76 лв. +0,01 1,51 лв. -0,01
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,21 лв. +0.00 3,37 лв. -0,01 1,59 лв. -0,01
Литва eu 2,95 лв. -0,03 3,28 лв. -0,04 1,16 лв. -0,07
Люксембург eu 3,09 лв. +0,03 3,17 лв. -0,03 1,49 лв. +0,01
Северна Македония 2,61 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. -0,01 2,36 лв. -0,01
Молдова 2,46 лв. +0,03 2,40 лв. +0,01 1,59 лв. +0.00
Черна гора 2,89 лв. +0,13 2,99 лв. +0,02 1,68 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,75 лв. +0.00 3,60 лв. -0,04 1,78 лв. -0,01
Норвегия 4,06 лв. -0,03 3,87 лв. -0,12 2,50 лв. +0.00
Полша eu 2,75 лв. +0,03 3,16 лв. -0,01 1,34 лв. +0,02
Португалия eu 3,45 лв. +0.00 3,30 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Румъния eu 2,60 лв. +0.00 3,05 лв. -0,01 1,47 лв. -0,01
Русия 1,32 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Сърбия 2,83 лв. -0,01 3,33 лв. -0,01 1,73 лв. +0.00
Словакия eu 3,08 лв. -0,01 3,17 лв. -0,01 1,55 лв. +0.00
Словения eu 2,58 лв. -0,01 2,94 лв. -0,01 1,81 лв. -0,01
Испания eu 3,23 лв. -0,01 3,29 лв. -0,01 1,95 лв. -0,01
Швеция eu 3,47 лв. -0,04 4,07 лв. -0,05 2,18 лв. -0,02
Швейцария 3,58 лв. -0,01 4,03 лв. -0,01 2,08 лв. -0,01
Турция 2,01 лв. -0,01 2,19 лв. -0,06 1,02 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,37 лв. -0,02 2,56 лв. -0,02 1,30 лв. -0,01
Великобритания eu 3,30 лв. -0,01 3,95 лв. -0,01 1,69 лв. +0.00