Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,18 лв. +0.00 3,30 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Андора 3,20 лв. +0.00 3,14 лв. +0.00
Армения 2,17 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Австрия eu 3,42 лв. +0.00 3,62 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00
Беларус 1,47 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00 0,79 лв. +0.00
Белгия eu 3,81 лв. +0.00 3,91 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,94 лв. +0.00 3,16 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
България eu 3,14 лв. +0.00 3,28 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Хърватия eu 3,24 лв. +0.00 3,53 лв. +0.00 2,00 лв. +0.00
Кипър eu 3,19 лв. +0.00 3,51 лв. +0.00
Чехия eu 3,43 лв. +0.00 3,57 лв. +0.00 1,58 лв. -0,01
Дания eu 4,37 лв. +0.00 3,93 лв. +0.00
Естония eu 3,78 лв. +0.00 3,63 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Финландия eu 4,46 лв. -0,01 4,38 лв. -0,01
Франция eu 3,74 лв. +0.00 3,69 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Грузия 2,47 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Германия eu 4,03 лв. +0.00 4,00 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00
Гърция eu 4,28 лв. +0.00 3,69 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00
Унгария eu 2,42 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,86 лв. +0.00
Исландия 4,06 лв. +0.00 4,09 лв. +0.00
Ирландия eu 3,56 лв. +0.00 3,69 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,56 лв. +0.00 3,53 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,69 лв. +0.00 3,69 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Литва eu 3,57 лв. +0.00 3,44 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Люксембург eu 3,53 лв. +0.00 3,45 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Северна Македония 2,78 лв. +0.00 2,75 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Малта eu 2,60 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00
Молдова 2,83 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Черна гора 3,18 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,21 лв. +0.00 3,70 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00
Норвегия 4,60 лв. +0.00 4,29 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00
Полша eu 2,87 лв. +0.00 3,09 лв. -0,03 1,52 лв. +0.00
Португалия eu 3,82 лв. +0.00 3,61 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00
Румъния eu 3,12 лв. +0.00 3,43 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Русия 1,48 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00 0,67 лв. +0.00
Сърбия 2,97 лв. +0.00 3,33 лв. +0.00 1,80 лв. +0.00
Словакия eu 3,44 лв. +0.00 3,48 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Словения eu 3,07 лв. +0.00 3,34 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00
Испания eu 3,71 лв. +0.00 3,66 лв. +0.00 1,93 лв. +0.00
Швеция eu 3,97 лв. +0.00 4,37 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00
Швейцария 3,88 лв. +0.00 4,18 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00
Турция 2,64 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,56 лв. +0.00 2,82 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00
Великобритания eu 3,74 лв. +0.00 4,07 лв. +0.00 1,75 лв. +0.00