Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,76 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Андора 2,57 лв. +0.00 2,28 лв. +0,01
Армения 1,84 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Австрия eu 2,79 лв. +0.00 2,76 лв. +0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,43 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00 0,82 лв. +0.00
Белгия eu 3,23 лв. +0.00 3,24 лв. +0,01 1,52 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,43 лв. +0,01 2,39 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
България eu 2,43 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Хърватия eu 2,86 лв. +0.00 2,78 лв. +0,01 1,51 лв. +0,01
Кипър eu 2,66 лв. +0,01 2,82 лв. +0.00
Чехия eu 2,84 лв. +0,01 2,73 лв. +0.00 1,21 лв. +0,01
Дания eu 3,31 лв. +0,01 2,96 лв. +0,01
Естония eu 3,06 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00 1,61 лв. +0,01
Финландия eu 3,60 лв. +0,01 3,26 лв. +0,01
Франция eu 3,22 лв. +0.00 3,05 лв. +0,01 1,79 лв. +0.00
Грузия 1,78 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Германия eu 3,21 лв. +0,01 3,00 лв. +0,01 1,71 лв. +0.00
Гърция eu 3,44 лв. +0.00 2,95 лв. +0,01 1,98 лв. +0.00
Унгария eu 2,57 лв. +0,01 2,57 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00
Исландия 3,35 лв. +0,01 3,20 лв. +0,01
Ирландия eu 3,39 лв. +0.00 3,17 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Италия eu 3,47 лв. +0,01 3,21 лв. +0,01 1,57 лв. +0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,94 лв. +0,01 2,64 лв. +0.00 1,52 лв. +0,01
Литва eu 2,87 лв. +0,01 2,64 лв. +0.00 1,47 лв. +0,01
Люксембург eu 2,81 лв. +0,01 2,68 лв. +0,01 1,48 лв. +0,01
Северна Македония 2,33 лв. +0.00 2,08 лв. +0,01 1,37 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0,01 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,03 лв. +0,01 1,74 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Черна гора 2,86 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,96 лв. +0.00 3,23 лв. +0,01 2,03 лв. +0.00
Норвегия 3,48 лв. +0.00 3,26 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00
Полша eu 2,55 лв. +0.00 2,56 лв. +0,01 1,43 лв. +0,01
Португалия eu 3,39 лв. +0,01 3,10 лв. +0.00 1,71 лв. +0,01
Румъния eu 2,11 лв. +0.00 2,14 лв. +0,01 1,35 лв. +0,01
Русия 1,20 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Сърбия 2,77 лв. +0.00 2,90 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Словакия eu 2,93 лв. +0,01 2,73 лв. +0,01 1,52 лв. +0,01
Словения eu 2,61 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Испания eu 2,91 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Швеция eu 3,24 лв. +0.00 3,58 лв. +0.00 2,68 лв. +0,01
Швейцария 3,35 лв. +0.00 3,43 лв. +0,01 1,84 лв. +0,01
Турция 1,23 лв. +0,01 1,21 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
САЩ 1,55 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Украйна 1,97 лв. +0.00 1,91 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Великобритания eu 3,40 лв. +0.00 3,48 лв. +0.00 1,59 лв. +0,01