Цени на горивата за 23 януари 2019


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,496 +0,00 1,332 +0,00 0,776 +0,00 0,889 +0,00 1,715 +0,00 1,382 +0,001
Eko 1.520 1.350 0.794 0.889 1.741 1.415
BP 1.503 1.361 0.781 0.889 1.765 1.399
Shell 1.493 1.323 0.775 1.815 1.398
Ελίν 1.512 1.340 0.767 1.600 1.385
Avin 1.490 1.321 0.792 1.696 1.381
Revoil 1.481 1.314 0.758 1.656 1.330
Aegean 1.495 1.323 0.771 1.690 1.359
Silk Oil 1.487 1.323 0.786 1.679 1.361
Jetoil 1.477 1.327 0.766 1.710 1.349
Cyclon 1.475 1.312 0.766 1.674 1.324
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг


Fuelo в Google play store Fuelo в Apple app store