Ceny paliw dzisiaj


A95 Diesel LPG CNG A98 DSL+
Średnia cena 1,970 +0,001 1,694 +0,00 0,895 -0,002 1,150 +0,00 2,117 +0,001 1,748 +0,001
Eko 1.992 1.712 0.912 1.150 2.115 1.810
BP 1.977 1.695 0.897 2.129 1.788
Shell 1.969 1.692 0.898 2.086 1.797
Ελίν 1.976 1.705 0.905 2.117 1.634
Revoil 1.954 1.673 0.849 2.112 1.678
Avin 1.961 1.682 0.903 2.172 1.760
Aegean 1.958 1.687 0.892 2.114 1.740
Silk Oil 1.959 1.688 0.875 2.090 1.734
Jetoil 1.963 1.708 0.909 2.147 1.775
Cyclon 1.953 1.688 0.902 2.121 1.690
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg