Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Алжир 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Андора 2,19 лв. +0,01 1,92 лв. +0,01
Армения 1,70 лв. +1,70 1,60 лв. +1,60
Австрия eu 2,19 лв. +0,01 2,11 лв. +0,03 1,47 лв. +0.00
Беларус 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Белгия eu 2,72 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
България eu 2,08 лв. -0,02 2,09 лв. -0,02 1,02 лв. -0,03
Хърватия eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Кипър eu 2,35 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Чехия eu 0,00 лв. -2,35 0,00 лв. -2,18
Дания eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Египет 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Естония eu 2,44 лв. -0,02 2,42 лв. -0,02 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,80 лв. -0,02 2,56 лв. -0,01
Франция eu 2,89 лв. +0,03 2,72 лв. +0,02 1,61 лв. +0.00
Грузия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Германия eu 2,64 лв. -0,02 2,35 лв. -0,02 1,15 лв. +0.00
Гърция eu 3,08 лв. +0.00 2,66 лв. +0,02 1,56 лв. -0,02
Унгария eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Исландия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Ирландия eu 2,64 лв. -0,02 2,46 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Израел 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Италия eu 3,10 лв. +0,01 2,85 лв. +0,01 1,24 лв. +0.00
Йордания 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 2,32 лв. -0,06 2,17 лв. -0,06 0,97 лв. -0,12
Ливан 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Либия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Литва eu 2,10 лв. +0,02 1,99 лв. +0,01 0,98 лв. +0,02
Люксембург eu 2,23 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Македония 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Черна гора 2,41 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Холандия eu 3,24 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Норвегия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Полша eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Португалия eu 2,99 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Румъния eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Русия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Сърбия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Словакия eu 1,96 лв. -0,33 2,02 лв. +0.00 0,89 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,41 лв. +0,01 2,26 лв. +0,01 1,26 лв. +0.00
Швеция eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Швейцария 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Тунис 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Турция 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Великобритания eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ