<< Май 2020 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
    
1  A95: 1,272€/л
 ДИЗ: 1,192€/л
 ГАЗ: 1,049€/л 
2  A95: 1,277€/л
 ДИЗ: 1,188€/л
 ГАЗ: 1,031€/л 
3  A95: 1,280€/л
 ДИЗ: 1,186€/л
 ГАЗ: 1,030€/л 
4  A95: 1,281€/л
 ДИЗ: 1,189€/л
 ГАЗ: 1,037€/л 
5  A95: 1,276€/л
 ДИЗ: 1,190€/л
 ГАЗ: 1,048€/л 
6  A95: 1,271€/л
 ДИЗ: 1,185€/л
 ГАЗ: 1,039€/л 
7  A95: 1,270€/л
 ДИЗ: 1,178€/л
 ГАЗ: 0,994€/л 
8  A95: 1,273€/л
 ДИЗ: 1,179€/л
 ГАЗ: 0,987€/л 
9  A95: 1,275€/л
 ДИЗ: 1,180€/л
 ГАЗ: 0,983€/л 
10  A95: 1,277€/л
 ДИЗ: 1,173€/л
 ГАЗ: 0,976€/л 
11  A95: 1,277€/л
 ДИЗ: 1,173€/л
 ГАЗ: 0,966€/л 
12  A95: 1,282€/л
 ДИЗ: 1,173€/л
 ГАЗ: 0,966€/л 
13  A95: 1,283€/л
 ДИЗ: 1,174€/л
 ГАЗ: 0,967€/л 
14  A95: 1,283€/л
 ДИЗ: 1,183€/л
 ГАЗ: 0,989€/л 
15  A95: 1,276€/л
 ДИЗ: 1,189€/л
 ГАЗ: 1,023€/л 
16  A95: 1,273€/л
 ДИЗ: 1,191€/л
 ГАЗ: 1,041€/л 
17  A95: 1,273€/л
 ДИЗ: 1,189€/л
 ГАЗ: 1,030€/л 
18  A95: 1,276€/л
 ДИЗ: 1,183€/л
 ГАЗ: 1,029€/л 
19  A95: 1,281€/л
 ДИЗ: 1,184€/л
 ГАЗ: 1,038€/л 
20  A95: 1,278€/л
 ДИЗ: 1,191€/л
 ГАЗ: 1,058€/л 
21  A95: 1,279€/л
 ДИЗ: 1,180€/л
 ГАЗ: 1,026€/л 
22  A95: 1,282€/л
 ДИЗ: 1,171€/л
 ГАЗ: 0,979€/л 
23  A95: 1,280€/л
 ДИЗ: 1,175€/л
 ГАЗ: 0,989€/л 
24  A95: 1,281€/л
 ДИЗ: 1,173€/л
 ГАЗ: 0,993€/л 
25  A95: 1,284€/л
 ДИЗ: 1,174€/л
 ГАЗ: 0,963€/л 
26  A95: 1,291€/л
 ДИЗ: 1,169€/л
 ГАЗ: 0,968€/л 
27  A95: 1,297€/л
 ДИЗ: 1,164€/л
 ГАЗ: 0,962€/л 
28  A95: 1,306€/л
 ДИЗ: 1,171€/л
 ГАЗ: 0,978€/л 
29  A95: 1,301€/л
 ДИЗ: 1,178€/л
 ГАЗ: 1,002€/л 
30  A95: 1,289€/л
 ДИЗ: 1,188€/л
 ГАЗ: 1,019€/л 
31  A95: 1,287€/л
 ДИЗ: 1,189€/л
 ГАЗ: 1,018€/л