Класация по области за 25 септември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,79¢

-2,65¢

-2,42¢

-7,861

2 =

Central Macedonia

-1,16¢

-1,06¢

-0,70¢

-2,921

3 =

Thessaly

-0,14¢

-0,18¢

-0,88¢

-1,204

4 +1

West Macedonia

-0,01¢

0,55¢

-0,99¢

-0,449

5 -1

East Macedonia and Thrace

-0,28¢

-0,20¢

0,07¢

-0,419

6 =

Epirus

-0,58¢

0,42¢

0,20¢

0,040

7 =

Peloponnese

-0,05¢

-0,29¢

1,21¢

0,867

8 =

Central Greece

-0,11¢

0,05¢

1,47¢

1,404

9 =

Western Greece

0,18¢

0,25¢

1,37¢

1,796

10 =

Ionian Islands

2,37¢

1,63¢

4,94¢

8,937

11 =
Crete
3,13¢
2,60¢
4,39¢
10,106
12 =
North Aegean
3,40¢
2,13¢
4,69¢
10,219
13 =
South Aegean
7,04¢
5,05¢
5,57¢
17,666

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.