Класация по области за 17 ноември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-4,12¢

-2,95¢

-4,05¢

-11,117

2 =

Central Macedonia

-1,88¢

-1,17¢

-0,66¢

-3,712

3 =

Thessaly

-0,41¢

-0,62¢

-1,25¢

-2,269

4 =

West Macedonia

-0,50¢

0,59¢

-0,77¢

-0,679

5 +2

Peloponnese

-0,04¢

-0,07¢

0,38¢

0,276

6 -1

East Macedonia and Thrace

-0,32¢

0,07¢

0,98¢

0,730

7 -1

Epirus

0,12¢

0,23¢

0,40¢

0,751

8 =

Central Greece

-0,44¢

-0,05¢

1,78¢

1,281

9 =

Western Greece

0,45¢

0,27¢

1,74¢

2,459

10 =

Ionian Islands

2,97¢

1,70¢

3,81¢

8,483

11 =
Crete
3,96¢
2,82¢
5,47¢
12,250
12 =
North Aegean
6,18¢
1,99¢
7,32¢
15,491
13 =
South Aegean
8,55¢
5,63¢
8,13¢
22,306

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.