Класация по области за 18 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,66¢

-2,60¢

-2,59¢

-7,853

2 =

Central Macedonia

-1,12¢

-1,18¢

-0,55¢

-2,849

3 =

Thessaly

-0,26¢

-0,31¢

-0,28¢

-0,849

4 =

West Macedonia

-0,31¢

0,21¢

-0,02¢

-0,125

5 +1

East Macedonia and Thrace

-0,23¢

-0,20¢

0,47¢

0,039

6 -1

Epirus

-0,30¢

0,41¢

0,13¢

0,239

7 =

Peloponnese

0,16¢

-0,30¢

0,65¢

0,503

8 =

Central Greece

0,14¢

0,23¢

1,00¢

1,367

9 =

Western Greece

0,55¢

0,39¢

1,02¢

1,955

10 =

Ionian Islands

1,79¢

1,99¢

5,04¢

8,819

11 =
Crete
2,81¢
2,49¢
4,32¢
9,619
12 =
North Aegean
4,57¢
5,00¢
6,72¢
16,282
13 =
South Aegean
7,36¢
5,48¢
8,14¢
20,970

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.