Класация по области за 11 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-3,04¢

-2,81¢

-2,06¢

-7,908

2 =

Central Macedonia

-1,37¢

-1,18¢

-1,19¢

-3,744

3 =

Thessaly

-0,39¢

-0,59¢

-1,20¢

-2,184

4 =

Peloponnese

-0,26¢

-0,45¢

-0,71¢

-1,414

5 =

Epirus

-0,53¢

0,25¢

-0,73¢

-1,002

6 =

West Macedonia

-0,54¢

0,26¢

-0,27¢

-0,548

7 =

Central Greece

-0,28¢

0,30¢

0,59¢

0,614

8 =

East Macedonia and Thrace

0,11¢

-0,01¢

1,38¢

1,484

9 =

Western Greece

0,05¢

0,20¢

1,28¢

1,534

10 =

Ionian Islands

2,62¢

1,92¢

4,49¢

9,022

11 =
Crete
2,97¢
2,58¢
4,75¢
10,306
12 =
North Aegean
5,96¢
5,14¢
7,65¢
18,753
13 =
South Aegean
7,75¢
5,84¢
7,28¢
20,861

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.