Класация по области за 21 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-3,04¢

-2,74¢

-1,88¢

-7,667

2 =

Central Macedonia

-1,36¢

-1,15¢

-1,01¢

-3,525

3 =

Thessaly

-0,34¢

-0,62¢

-1,22¢

-2,170

4 =

Epirus

-0,32¢

0,35¢

-0,68¢

-0,663

5 +1

West Macedonia

-0,62¢

0,28¢

-0,05¢

-0,390

6 -1

Peloponnese

-0,03¢

-0,38¢

0,05¢

-0,351

7 =

Central Greece

-0,39¢

0,15¢

0,87¢

0,633

8 +1

Western Greece

0,25¢

0,30¢

0,94¢

1,492

9 -1

East Macedonia and Thrace

0,37¢

0,02¢

1,17¢

1,558

10 =

Ionian Islands

2,69¢

2,04¢

1,90¢

6,630

11 =
Crete
2,77¢
2,27¢
5,07¢
10,110
12 =
South Aegean
6,46¢
4,81¢
5,27¢
16,540
13 =
North Aegean
6,24¢
4,99¢
7,31¢
18,538

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.