Класация по области за 18 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,64¢

-2,73¢

-2,16¢

-7,536

2 =

Central Macedonia

-1,17¢

-1,06¢

-0,56¢

-2,782

3 =

Thessaly

-0,47¢

-0,38¢

-1,10¢

-1,950

4 =

Epirus

-0,73¢

0,19¢

-0,46¢

-1,011

5 =

Peloponnese

-0,23¢

-0,41¢

0,27¢

-0,373

6 =

West Macedonia

-0,41¢

0,38¢

-0,04¢

-0,071

7 +1

East Macedonia and Thrace

0,16¢

0,15¢

0,69¢

0,995

8 -1

Central Greece

-0,08¢

0,44¢

0,72¢

1,082

9 =

Western Greece

0,06¢

0,34¢

0,95¢

1,340

10 =

Ionian Islands

2,04¢

1,81¢

3,69¢

7,538

11 =
Crete
2,60¢
2,31¢
4,05¢
8,957
12 =
North Aegean
5,41¢
4,75¢
6,40¢
16,556
13 =
South Aegean
6,34¢
5,11¢
5,83¢
17,277

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.