Класация по области за 25 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,61¢

-2,76¢

-1,93¢

-7,303

2 =

Central Macedonia

-1,15¢

-1,39¢

-0,50¢

-3,036

3 =

Thessaly

-0,44¢

-0,52¢

-1,10¢

-2,053

4 =

Epirus

-0,92¢

-0,10¢

-0,61¢

-1,639

5 =

West Macedonia

-0,51¢

-0,19¢

0,17¢

-0,536

6 =

Peloponnese

-0,15¢

-0,53¢

0,46¢

-0,211

7 =

East Macedonia and Thrace

-0,22¢

-0,20¢

0,43¢

0,012

8 =

Central Greece

-0,01¢

0,06¢

0,60¢

0,658

9 =

Western Greece

0,32¢

0,24¢

0,73¢

1,280

10 +1

Ionian Islands

2,46¢

2,45¢

4,08¢

8,995

11 -1
Crete
2,77¢
2,79¢
3,54¢
9,103
12 =
South Aegean
6,94¢
5,97¢
5,28¢
18,193
13 =
North Aegean
5,62¢
7,10¢
6,39¢
19,116

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.