Класация по области за 29 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,88¢

-2,89¢

-2,00¢

-7,767

2 =

Central Macedonia

-1,28¢

-1,44¢

-0,47¢

-3,194

3 =

Thessaly

-0,47¢

-0,52¢

-1,14¢

-2,133

4 =

Epirus

-0,94¢

0,06¢

-0,66¢

-1,540

5 =

West Macedonia

-0,57¢

-0,10¢

0,02¢

-0,650

6 =

East Macedonia and Thrace

-0,29¢

-0,31¢

0,36¢

-0,232

7 =

Peloponnese

-0,20¢

-0,72¢

0,74¢

-0,187

8 =

Central Greece

-0,03¢

0,17¢

0,78¢

0,921

9 =

Western Greece

0,23¢

0,28¢

0,51¢

1,020

10 =

Ionian Islands

2,49¢

2,50¢

4,12¢

9,109

11 =
Crete
2,61¢
2,64¢
3,95¢
9,192
12 =
South Aegean
6,78¢
6,12¢
5,21¢
18,107
13 =
North Aegean
5,49¢
7,07¢
6,81¢
19,370

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.