Класация по области за 26 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-3,84¢

-2,88¢

-3,22¢

-9,938

2 =

Central Macedonia

-2,47¢

-2,03¢

-0,71¢

-5,207

3 =

West Macedonia

-1,74¢

-0,94¢

-0,50¢

-3,181

4 +2

Peloponnese

-0,99¢

-1,33¢

-0,73¢

-3,047

5 -1

Thessaly

-0,46¢

-0,58¢

-1,40¢

-2,444

6 -1

Epirus

-0,56¢

-0,26¢

-1,31¢

-2,123

7 +1

Central Greece

0,11¢

-0,47¢

0,69¢

0,335

8 -1

East Macedonia and Thrace

-0,04¢

-0,65¢

1,02¢

0,336

9 =

Western Greece

-0,20¢

-0,42¢

1,94¢

1,319

10 =

Ionian Islands

3,56¢

3,18¢

4,57¢

11,308

11 =
Crete
4,73¢
3,96¢
6,09¢
14,783
12 =
South Aegean
9,42¢
8,41¢
8,13¢
25,951
13 =
North Aegean
8,85¢
10,96¢
7,94¢
27,757

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.