Класация по области за 14 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,38¢

-2,70¢

-2,04¢

-7,118

2 =

Central Macedonia

-1,06¢

-1,09¢

-0,58¢

-2,730

3 +2

Epirus

-0,45¢

0,16¢

-0,32¢

-0,605

4 -1

West Macedonia

-0,29¢

0,30¢

-0,54¢

-0,536

5 -1

Thessaly

0,01¢

0,04¢

-0,44¢

-0,394

6 +1

Peloponnese

-0,05¢

-0,40¢

0,71¢

0,252

7 -1

East Macedonia and Thrace

-0,05¢

0,04¢

0,26¢

0,256

8 =

Western Greece

0,44¢

0,34¢

1,32¢

2,104

9 =

Central Greece

0,66¢

0,76¢

1,13¢

2,548

10 =

Ionian Islands

1,98¢

1,47¢

3,26¢

6,704

11 =
Crete
2,09¢
1,81¢
4,68¢
8,579
12 =
North Aegean
3,31¢
4,75¢
4,39¢
12,450
13 =
South Aegean
6,13¢
5,14¢
5,01¢
16,276

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.