Класация по области за 15 септември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,32¢

-2,43¢

-2,45¢

-7,196

2 =

Central Macedonia

-0,80¢

-0,71¢

-0,27¢

-1,776

3 +1

West Macedonia

-0,10¢

0,46¢

-0,55¢

-0,193

4 -1

Thessaly

0,14¢

0,14¢

-0,20¢

0,083

5 +1

East Macedonia and Thrace

0,08¢

0,13¢

0,34¢

0,543

6 -1

Epirus

0,15¢

0,14¢

0,48¢

0,769

7 =

Peloponnese

0,09¢

0,02¢

1,39¢

1,507

8 =

Western Greece

0,58¢

0,52¢

0,91¢

2,015

9 =

Central Greece

0,53¢

0,37¢

1,35¢

2,250

10 =

North Aegean

1,62¢

1,73¢

1,77¢

5,125

11 =
Crete
1,85¢
1,68¢
2,36¢
5,883
12 =
Ionian Islands
1,96¢
1,81¢
3,33¢
7,096
13 =
South Aegean
4,15¢
3,68¢
3,05¢
10,882

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.