Класация по области за 19 септември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,30¢

-2,39¢

-2,54¢

-7,225

2 =

Central Macedonia

-0,63¢

-0,57¢

-0,14¢

-1,338

3 =

Thessaly

0,16¢

0,15¢

-0,21¢

0,111

4 =

East Macedonia and Thrace

0,01¢

0,10¢

0,15¢

0,262

5 =

Epirus

0,09¢

0,12¢

0,28¢

0,490

6 =

West Macedonia

0,25¢

0,59¢

0,25¢

1,094

7 =

Peloponnese

0,11¢

0,04¢

1,11¢

1,264

8 =

Western Greece

0,68¢

0,52¢

0,81¢

2,009

9 =

Central Greece

0,56¢

0,46¢

1,22¢

2,233

10 =

North Aegean

1,34¢

1,55¢

1,64¢

4,531

11 =
Crete
1,75¢
1,57¢
1,93¢
5,247
12 =
Ionian Islands
1,84¢
1,72¢
2,94¢
6,499
13 =
South Aegean
3,40¢
3,04¢
2,88¢
9,309

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.