Класация по области за 22 май 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-0,04¢

-2,71¢

-3,29¢

-6,047

2 =

Central Macedonia

-0,73¢

-0,51¢

-0,19¢

-1,428

3 =

Thessaly

-0,10¢

0,02¢

0,06¢

-0,030

4 =

North Aegean

-0,45¢

0,42¢

0,26¢

0,238

5 =

West Macedonia

-0,41¢

0,43¢

0,34¢

0,349

6 +1

East Macedonia and Thrace

-0,78¢

0,21¢

1,49¢

0,920

7 -1

Epirus

0,39¢

0,60¢

0,17¢

1,164

8 +1

Peloponnese

-0,16¢

0,50¢

1,71¢

2,047

9 -1

Central Greece

0,48¢

0,26¢

1,50¢

2,239

10 =

Western Greece

0,48¢

0,78¢

1,67¢

2,927

11 =
Crete
1,33¢
1,36¢
2,05¢
4,738
12 =
Ionian Islands
2,48¢
1,90¢
1,81¢
6,187
13 =
South Aegean
1,81¢
3,35¢
2,78¢
7,942

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.