Класация по области за 12 февруари 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-1,31¢

-1,72¢

-3,02¢

-6,053

2 =

North Aegean

-1,46¢

-1,41¢

0,56¢

-2,315

3 =

Central Macedonia

-0,70¢

-0,52¢

-0,21¢

-1,430

4 =

Epirus

-0,39¢

-0,27¢

-0,20¢

-0,851

5 =

West Macedonia

-0,54¢

0,15¢

0,54¢

0,148

6 =

Thessaly

0,06¢

0,05¢

0,13¢

0,240

7 =

East Macedonia and Thrace

-0,22¢

0,02¢

0,64¢

0,442

8 =

Central Greece

0,12¢

-0,09¢

1,47¢

1,503

9 =

Western Greece

0,45¢

0,48¢

0,73¢

1,657

10 =

Peloponnese

0,21¢

0,23¢

1,42¢

1,864

11 =
Ionian Islands
1,61¢
1,57¢
3,03¢
6,207
12 =
Crete
1,52¢
1,45¢
4,06¢
7,026
13 =
South Aegean
4,57¢
4,26¢
4,05¢
12,872

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.