Класация по области за 3 април 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-1,52¢

-2,29¢

-2,76¢

-6,559

2 =

Central Macedonia

-0,72¢

-0,52¢

-0,27¢

-1,509

3 =

Epirus

0,04¢

-0,25¢

0,05¢

-0,160

4 =

Thessaly

0,07¢

0,13¢

0,11¢

0,316

5 =

West Macedonia

-0,44¢

0,50¢

0,30¢

0,369

6 =

East Macedonia and Thrace

-0,24¢

0,28¢

0,64¢

0,685

7 =

Western Greece

0,42¢

0,35¢

0,55¢

1,318

8 =

Peloponnese

0,37¢

0,03¢

1,39¢

1,790

9 =

Central Greece

0,41¢

0,39¢

1,41¢

2,212

10 =

North Aegean

-0,23¢

-0,40¢

4,05¢

3,419

11 =
Crete
1,35¢
1,68¢
3,34¢
6,366
12 =
Ionian Islands
2,04¢
2,02¢
2,72¢
6,778
13 =
South Aegean
4,95¢
4,71¢
5,39¢
15,055

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.