Цени на горивата за 26 януари 2019


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,499 +0,001 1,334 +0,00 0,777 +0,00 0,889 +0,00 1,713 -0,001 1,382 +0,00
Eko 1.522 1.353 0.796 0.889 1.742 1.417
BP 1.506 1.360 0.783 0.889 1.766 1.401
Shell 1.494 1.326 0.776 1.793 1.396
Ελίν 1.513 1.343 0.766 1.602 1.386
Avin 1.492 1.324 0.794 1.698 1.382
Revoil 1.484 1.317 0.759 1.652 1.330
Aegean 1.496 1.325 0.771 1.689 1.366
Silk Oil 1.490 1.324 0.785 1.678 1.363
Jetoil 1.481 1.331 0.768 1.702 1.350
Cyclon 1.477 1.311 0.765 1.674 1.325
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг


Fuelo в Google play store Fuelo в Apple app store