Цени на горивата за 23 юли 2021


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,677 +0,001 1,372 +0,00 0,846 +0,00 0,837 +0,00 1,839 +0,00 1,420 +0,004
Eko 1.693 1.386 0.856 0.841 1.825 1.457
BP 1.684 1.382 0.858 0.834 1.838 1.447
Shell 1.676 1.372 0.854 1.923 1.455
Ελίν 1.685 1.383 0.844 1.825 1.382
Revoil 1.658 1.350 0.790 1.789 1.355
Avin 1.671 1.364 0.853 1.861 1.427
Aegean 1.670 1.365 0.831 1.827 1.409
Silk Oil 1.675 1.366 0.819 1.799 1.394
Jetoil 1.676 1.383 0.854 1.795 1.430
Cyclon 1.664 1.361 0.847 1.803 1.366
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг